Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Parkitka" powołana została na Zebraniu Założycielskim dnia 28 września 1982 r. Na początku lat 90 - tych Spółdzielnia przejęła od władz administracyjnych Częstochowy w użytkowanie wieczyste pod zabudowę tereny położone pomiędzy ulicami: Łódzką, Okulickiego, Mościckiego, Bialską i Kujawską tj. na obszarze określonym historycznie nazwą "pustkowia Parkitne", stanowiące w odległej przeszłości własność królewską w starostwie krzepickim.


fPonadto Spółdzielnia za środki własne członków zakupiła tereny pod budownictwo jednorodzinne przy ulicach : Małopolskiej i Sikorskiego. W dniu 20 maja 1988 r. wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek spółdzielczy przy ul. Okulickiego nr 19. Mimo niesprzyjających spółdzielczemu budownictwu mieszkaniowemu warunków ekonomiczno - gospodarczych w latach 1988 - 2012 r. czyli w okresie 30 lat swojego działania Spółdzielnia wybudowała :
  • 32 budynki wielorodzinne o 1.916 mieszkaniach, w tym budynek wielorodzinny przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12,
  • 14 budynków szeregowych mieszczących 112 domów jednorodzinnych,
  • 4 małe domy mieszkalne o 20 mieszkaniach,
  • 286 garaży wbudowanych i wolnostojących,
  • 3 pawilony handlowo - usługowe i usługi wbudowane w parterach budynków wielorodzinnych (ogółem 55 lokali użytkowych)

Zamierzenia inwestycyne na lata 2011-2017 :

1. Opracowanie w latach 2011 – 2012 koncepcji zagospodarowania posiadanych terenów budowlanych w rejonie ulic ;

Staropolskiej i Traugutta - uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskanie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych budownictwa jednorodzinnego i jednorodzinnego w zabudowie szeregowej za środki finansowe inwestorów indywidualnych


2. Kontynuacja w latach 2013- 2017 rozpoczętego zadania inwestycyjnego


Planowane budownictwo mieszkaniowe realizowane będzie za finansowe środki własne inwestorów indywidualnych.

Na koniec 2015 r. Spółdzielnia liczyła 1 869 członków. W Osiedlu "PARKITKA" znajdują się również obiekty finansowane z budżetu miasta Częstochowy takie jak :
  • Przedszkole służące dzieciom mieszkańców Osiedla,
  • Ogólno - miejska Przychodnia Rehabilitacyjna,
  • Park Osiedlowy,
  • Pasaż pieszo - rowerowy im. Stasieckiego.


Aktualnie Zarząd Spółdzielni prowadzi pełną obsługę eksploatacyjną posiadanych zasobów mieszkaniowych i usługowych, przygotowuje kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne, organizuje dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży działalność społeczno - wychowawczą. Wybór lokalizacji osiedli w terenie pozbawionym uciążliwych wpływów przemysłu, zachowanie przy realizacji inwestycji założeń projektowych różnicujących bryły budynków mieszkalnych położonych w niewielkiej odległości od centrum miasta, stosunkowo sprawny układ dróg wewnątrzosiedlowych powiązany z siecią komunikacyjną miasta to walory osiedli, które stają się z każdym rokiem ładniejszymi wizytówkami Częstochowy.

Ostatnia aktualizacja strony: 28.07.2020