Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW S.M. „PARKITKA”
w dniu 26.06. 2018 r.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
S.M. „PARKITKA” w składzie : Przewodniczący obrad, Z-ca Przewod., Sekretarza.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad - podjęcie uchwały.
3. Wybór Komisji :
a/ Skrutacyjno - Mandatowej,
b/ Statutowej,
c/ Uchwał i Wniosków,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. wraz z informacją o realizacji
wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej z prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia S.M. „PARKITKA” w 2018 r.
7. D y s k u s j a nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.,
b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.,
c/ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. „PARKITKA” za 2017 r.,
d/ podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.,
e/ dotyczącej określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć
Spółdzielnia w 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Omówienie projektu zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„PARKITKA” w Częstochowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie.
13. Podjęcie w trybie art. 8 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 16.09.1982 r
Prawo Spółdzielcze uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowych w rejonie ulic : Orlicz –Dreszera, Bialska w Częstochowie.
14. Wybór przedstawiciela S.M. „PARKITKA” na Zgromadzenie Przedstawicieli
Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zamknięcie obrad.
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2019