Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

RODO WESZŁO W ŻYCIE

RODO WESZŁO W ŻYCIE

Co to jest RODO ?


Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”, uchwalonego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Używany ( rzadziej ) jest też skrót GDPR ( od angielskiego : General Data Protection Regulation ). Celem RODO jest zwiększenie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.


SZANOWNI CZŁONKOWIE.
MIESZKAŃCY I UŻYTKOWNICY ZASOBÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „PARKITKA” w Częstochowie


Z dniem wejścia w życie RODO uchylona została dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Nadto ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.. 2018 poz. 1000 ), uchyliła poprzednio obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2016 poz. 922 t.j. ).
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 a także 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również w sprawie swobodnego przepływu takich danych, prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami :
Ø Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” z siedzibą przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12 w ( 42 – 200 ) Częstochowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000196732.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez SM „PARKITKA” wyłącznie w następującym celu :
- realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., ostatnia zmiana z dnia 20.07.2017 r. ( np. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność obiektów kulturalnych, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ),
- wewnętrznych celów administracyjnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- dowodowym bądź archiwalnym celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Ø Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa ( Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy władzy i administracji oraz podatkowe itp. ), firmy współpracujące w zakresie rozliczania mediów ( obecnie m.in. Ista, Brunata, Tauron, PGiNG, Przeds. Wodociągów i Kanalizacji itp. ), a także kontrahenci, z którymi Spółdzielnia zawiera umowy w ramach bieżącej działalności np. zgodnie z planem remontów czy planem działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej.
Ø Państwa dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę ( w formie pisemnego oświadczenia ) z wyjątkiem danych wymaganych dla osiągnięcia celów ustawowych bądź statutowych.
Ø Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail : iod@parkitka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PARKITKA” przysługują Państwu następujące prawa :
Ø Pouczenie o prawach : przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ø Prawo do skargi : przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Ø Prawo do sprzeciwu : w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są niezbędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniu decyzji.
Ø Cofnięcie zgody : W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą..
Zapewniamy, że Państwa dane są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” w Częstochowie zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, aby Państwa dane były w należyty sposób chronione i zabezpieczone.ZARZĄD SM „PARKITKA”
w Częstochowie
Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2021