Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie działając na podstawie przepisu art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niniejszym zawiadamia, że
w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 1700 w sali widowiskowej
Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie przy ul. Sikorskiego nr 56
odbędzie się
W A L N E Z G R O M A D Z E N I E C Z Ł O N K Ó W
Spółdzielni Mieszkaniowej „P A R K I T K A” w Częstochowie.


Jednocześnie informujemy, iż w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy
ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12 w Częstochowie w pok. nr 1 od dnia 11.03.2020 r.
w godz. od 9 00 do 14 00 a we wtorki od 1000 do 1600 wyłożone będą do wglądu
wszystkie dokumenty tj. protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, oraz sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”.
Każdy członek ma prawo do zapoznania się z wymienionymi wyżej dokumentami.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały zgłaszanej przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek popierający projekt uchwały winien wskazać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ( dowodu osobistego lub paszportu ) celem potwierdzenia członkostwa w Spółdzielni, ponieważ w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie.
W załączeniu proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„ P A R K I T K A ”
Ostatnia aktualizacja strony: 2.09.2020