Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Porządek Obrad Walnego Zgromadznia

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW S.M. „PARKITKA”
w dniu 26.03. 2020 r.


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Walnego
Zgromadzenia S.M. „PARKITKA”.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad - podjęcie uchwały.
3. Wybór Komisji :
a/ Skrutacyjno - Mandatowej,
b/ Uchwał i Wniosków,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r. wraz z informacją
o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej z prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia S.M. „PARKITKA”.
7. D y s k u s j a.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
S. M. „PARKITKA” za 2019 r.,

b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
S. M. „PARKITKA” za 2019 r.,

c/ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S.M. „PARKITKA” za 2019 r.,

d/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.,

e/ określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć
Spółdzielnia w 2020 r.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w trybie art. 9021 § 1 i 2 K. C. (drogi i tereny wewnętrzne w Osiedlu „SŁONECZNE” ).
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawach wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
S.M. „PARKITKA”.
12. Zamknięcie obrad.
Ostatnia aktualizacja strony: 2.09.2020