Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane elewacyjne

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na roboty budowlane elewacyjne:


1. Naprawa osłon balkonowych z malowaniem oraz naprawa elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 23, 23A, 23B.
2. Naprawa elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 27, 27A, 27B.
3. Naprawa elewacji z malowaniem budynku wielorodzinnego przy ul. Okulickiego 29, 29A, 29B, 29C.


Termin realizacji zamówienia od IX.2021 r. do 31.V.2022 r. Informacje o warunkach jakie należy spełnić zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które są do pobrania w Administracji Osiedla „Parkitka” w Częstochowie przy ul. Okulickiego 49, tel. 34 3225954, w okresie od 17.08.2021 r. w godz. od 10:00-14:00 bądź drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy administracja@parkitka.pl Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z opisem „Roboty budowlane elewacyjne” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA”, ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12, 42-200 Częstochowa w terminie do 30.08.2021 r. Warunkiem udziału w przetargu będzie udokumentowana wpłata wadium w wysokości 3.000 zł za każdy budynek. Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni. Nr rachunku bankowego Spółdzielni: ING B.Ś.S.A. O./ Cz-wa 46 1050 1142 1000 0005 0167 3388 tytułem: wadium przetarg na roboty budowlane elewacyjne oraz adres budynku. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny. W postępowaniu stosujemy preferencje krajowe. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 03.09.2021 r., odrębnie dla każdego budynku , o czym zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie.
Ostatnia aktualizacja strony: 18.03.2022