Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Regulamin centralnego ogrzewania2023-12-05
REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej na ogrzanie mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ PARKITKA” w Częstochowie
Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki2018-09-23
REGULAMIN zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz opłat wnoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych2018-07-25
Regulamin w sprawie wydzielenia miejsc postojowych dla osób niepełnoprawnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” Regulamin określa zasady wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawny legitymujących się kartą parkingową wydaną przez przewodniczącego powiatowego zespołu do
Zasady prowadzenia działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej2018-07-25
REGULAMIN w sprawie zasad prowadzenia działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie.
Regulamin ochrony danych osobowych2017-06-07
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i syste
Regulamin używania czujników do wykrywania czadu2016-05-16
R E G U L A M I N UŻYWANIA CZUJNIKÓW ELEKTROCHEMICZNYCH DO WYKRYWANIA EMISJI TLENKU WĘGLA ( CZADU ) W MIESZKANIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ P A R K I T K A „ W CZĘSTOCHOWIE. § 1. Czujnik
Regulamin porządku domowego2016-05-16
R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO W SM „PARKITKA” w CZĘSTOCHOWIE _________________________________________________________ I . POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Przestrzeganie postanowień „Regulaminu porządku domowego SM „PARKITKA” w Częstochowie” jest obowiązkiem organ&o
Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej 2016-05-16
R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mie
Regulamin na remonty i konserwacje2016-05-16
R E G U L A M I N FUNDUSZU NA REMONTY I KONSERWACJE w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PARKITKA” w Częstochowie § 1. 1. „ Regulamin funduszu na remonty i konserwacje Spółdzielni Mieszkaniowej ‘
Regulamin umieszczania elementów reklamowych2016-05-16
Regulamin umieszczania elementów reklamowych na budynkach, obiektach i terenach będących własnością i współwłasnością Spółdzielni i znajdujących się w jej użytkowaniu oraz określający wysokość opłat za ich umieszczenie
1 2 >
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023