Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin umieszczania elementów reklamowych

Regulamin umieszczania elementów reklamowych na budynkach, obiektach i terenach
będących własnością i współwłasnością Spółdzielni i znajdujących się w jej
użytkowaniu oraz określający wysokość opłat za ich umieszczenie
PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie § 124 ust. 7 Statutu S.M. „PARKITKA” Rada Nadzorcza uchwala co następuje :
§ 1.
Umieszczenie szyldów, reklam, banerów, kasetonów informacyjnych i innych urządzeń informacyjno – reklamowych zwanych dalej elementami reklamowymi na budynkach, i innych obiektach będących własnością i współwłasnością Spółdzielni i znajdujących się użytkowaniu S. M. „PARKITKA”, elementów reklamowych wolnostojących na terenach do niej przynależnych, wymaga uzyskania wstępnej zgody Zarządu.
Łącznie z wnioskiem o wyrażenie wstępnej zgody należy przedstawić zwymiarowany, ogólny projekt elementu reklamowego.
Wstępna zgoda Zarządu stanowi podstawę zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru umieszczenia elementów reklamowych na budynkach lub wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku elementów reklamowych wolnostojące bądź o skomplikowanej konstrukcji montowanych na budynkach.
Tryb zgłaszania oraz wnioskowania o uzyskiwanie stosownych pozwoleń do organu administracji
-- architektoniczno – budowlanej Urzędu Miasta regulują przepisy prawa budowlanego.
Akceptacja zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia powołanego wyżej organu stanowi podstawę podpisania przez Zarząd Spółdzielni oraz wnioskodawcę stosownej umowy o umieszczenie elementów reklamowych.
§ 2
Elementy reklamowe nie mogą zawierać treści obraźliwych i ogólnie przyjętych jako niemoralne
i mają pozostawać w zgodzie z istniejącą estetyką budynku i Osiedla.
§ 3.
Za umieszczanie bądź postawienie elementów reklamowych Spółdzielnia pobierać będzie z góry rocznie opłaty, płatne w terminie do 31 stycznia każdego roku za dany rok a w przypadku nowo zawieranych umów w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy w wysokości netto
jak niżej :
Dla osób i firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszych zasobów
Ø o powierzchni do 1,0 m 2 - 100,00 zł
Ø o powierzchni od 1,0 m2 do 2,0 m 2 - 150,00 zł
Ø o powierzchni od 2,0 m2 do 4,0 m 2 - 200,00 zł
Ø o powierzchni od 4,0 m2 do 6,0 m 2 - 500,00 zł
Ø powyżej 6,0 m 2 - 1.000,00 zł
Dla osób i firm nie prowadzących działalności gospodarczej na terenie naszych zasobów
Ø 20,00 zł /m 2 powierzchni elementu reklamowego na miesiąc
§ 4.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku korzystania z w/w elementów reklamowych krócej niż jeden rok.
§ 5.
Uchyla się „Regulamin umieszczania elementów reklamowych na budynkach, obiektach i terenach będących własnością i współwłasnością Spółdzielni i znajdujących się w jej użytkowaniu oraz określający wysokość opłat za ich umieszczenie” zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej
W dniu 24.08.2010 r uchwała nr 23/11/2010
§ 6.
Niniejszy regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”
w Częstochowie i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.
1
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023