Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin używania czujników do wykrywania czadu

R E G U L A M I N
UŻYWANIA CZUJNIKÓW ELEKTROCHEMICZNYCH
DO WYKRYWANIA EMISJI TLENKU WĘGLA ( CZADU )
W MIESZKANIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ P A R K I T K A „
W CZĘSTOCHOWIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 1.
Czujnik ( Detektor tlenku węgla ) stanowi dodatkowe wyposażenie
lokalu i przekazany jest użytkownikowi w celu poprawy bezpieczeństwa
zamieszkiwania.
§ 2.
Zgodnie z instrukcją obsługi czujnik powinien być umieszczony zasadniczo
w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec gazowy do przygotowania
ciepłej wody, ewentualnie innym, w którym zainstalowane jest urządzenie
spalające gaz.
§ 3.
Użytkowanie czujnika powinno się odbywać zgodnie z instrukcja obsługi,
załączoną do wyżej wymienionego detektora.
§ 4.
W przypadku emisji czadu o czym sygnalizuje czujnik dźwiękiem i miganiem
diody użytkownik zobowiązany jest w trybie natychmiastowym do :
1/ wyłączenia urządzenia i odcięcia dopływu gazu,
2/ opuszczenia pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
gazowe,
3/ otworzenia okien i drzwi w celu przewietrzenia mieszkania,
4/ podjęcia dalszych czynności zgodnie z instrukcją obsługi,
5/ o zaistniałym fakcie emisji tlenku węgla należy powiadomić
Administrację Osiedla celem wspólnego rozwiązania problemu
w przypadku innym, niż wadliwie działające urządzenie gazowe.
6/ w przypadku, gdy przyczyną emisji tlenku węgla jest wadliwie
działające urządzenie gazowe właściciel ( użytkownik ) mieszkania
zobowiązany jest niezwłocznie na własny koszt wezwać uprawnionego
serwisanta celem naprawy, regulacji bądź wymiany urządzenia.
- 2 -
7/ ponowne uruchomienie urządzenia gazowego może nastąpić po
usunięciu przyczyny występowania emisji tlenku węgla i sprawdzeniu
prawidłowości działania urządzenia przez kwalifikowanego konserwatora.
§ 5.
1. Ostrzega się użytkowników mieszkań przed zbędnym manipulowaniem
czujnikiem, jego wypożyczaniem osobom spoza gospodarstwa domowego,
ingerowaniem w wewnętrzne elementy, majsterkowaniem przy czujniku lub
przypadkowym uszkodzeniem i zanieczyszczeniem lakierem do włosów
bądź innymi aerozolami.
Podkreśla się konieczność przeprowadzenia przynajmniej raz w tygodniu
testu sprawdzającego sprawność czujnika zgodnie z postanowieniami
instrukcji obsługi.
2. Czujnik wyposażony jest w baterie alkaliczne, których wymiana należy do
użytkownika i na jego koszt.
3. Za wszelkie uszkodzenia czujnika odpowiada użytkownik mieszkania,
który fakt uszkodzenia obowiązany jest zgłosić do Administracji Spółdzielni.
4. Nowy czujnik może być dostarczony po wpłacie do kasy Spółdzielni kwoty
odpowiadającej cenie detalicznej.
5. W przypadku sprzedaży mieszkania czujnik pozostaje na jego wyposażeniu.
§ 6.
W czasie rocznych przeglądów szczelności instalacji gazowej oraz drożności przewodów spalinowych i wentylacyjnych czujnik winien być okazany sprawdzającemu, co winno być odnotowane w protokole.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują
stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa spółdzielczego, Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
§ 8.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie
1
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2023