Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Regulamin umieszczania elementów reklamowych2016-05-16
Regulamin umieszczania elementów reklamowych na budynkach, obiektach i terenach będących własnością i współwłasnością Spółdzielni i znajdujących się w jej użytkowaniu oraz określający wysokość opłat za ich umieszczenie
Regulamin organizacyjny S.M. "PARKITKA"2016-05-16
Regulamin organizacyjny S.M. "PARKITKA" w Częstochowie
Regulamin dotyczący trybu i zasad przetargu publicznego2016-05-16
R E G U L A M I N dotyczący trybu i zasad przetargu publicznego na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własność lokali w S.M. „PARKITKA” w Częstochowie z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa dla członków
Regulamin najmu lokali użytkowych2011-01-01
Rada Nadzorcza S.M. „PARKITKA” w Częstochowie uchwala zasady najmu lokali użytkowych :
Regulamin przyjmowania członków2011-01-01
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116) oraz Statutu Spółdzielni.
Regulamin Rady Osiedla2011-01-01
Rada Osiedla jest osiedlowym organem samorządowym w Spółdzielni, działającym na podstawie § 44 – 47 Statutu Spółdzielni oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Regulamin Rady Nadzorczej2011-01-01
Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 – 46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. „Prawo Spółdzielcze” z późniejszymi zmianami, postanowieniami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” oraz niniejszego Regulaminu.
Regulamin gospodarki finansowej2011-01-01
Na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 11 Statutu SM „PARKITKA” Rada Nadzorcza ustanawia poniższe zasady gospodarki finansowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”.
Regulamin garaży2011-01-01
Ustawa z dnia 16.09.1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. Nr 188/2003 poz. 1848 z późniejszymi zmianami )
Regulamin komisji inwestycyjnej i GZM RN2011-01-01
Komisja Inwestycyjna i GZM powołana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 23 Statutu Spółdzielni dla sprawniejszego wykonania jej zadań statutowych.
< 1 2 3 >
Ostatnia aktualizacja strony: 08.04.2019